Program nacvičovali s žáky učitelé nebo vychovatelky. „Děti si společně se svými třídními učiteli připravily zajímavý program, který bude propojen mezivystoupeními dobrovolníků z devátých tříd. Ti je nacvičili pod vedením paní vychovatelky Štěpánkové ve Školním klubu.“ přiblížil akci ředitel školy Jaromír Havel.

Školní akademie má v Pacově několikaletou historii. „Tuto akci pořádáme vždy jednou za dva roky. Protože jsme poměrně veliká škola, vystupuje bohužel jen polovina žáků. Na další akademii je to zase druhá polovina,“ podotkl Havel.
Účast na akademii je hojná. „V současné době kino nabízí asi 350 míst, zájem je ale zhruba dvakrát větší. Z tohoto důvodu představení opakujeme dva dny,“ vysvětlil ředitel školy.

Blížící se rekonstrukce pacovského kina s sebou ale přinese určité změny. „Počet míst se sníží, takže to v budoucnu bude malinko složitější. Možná budeme akademii opakovat hned čtyřikrát za sebou,“ zamyslel se s úsměvem Havel.