Po městě je rozmístěno sedm kontejnerů, kde Pacovští mohou bezplatně odložit starý textil. V případě, že se lidé zbavují většího množství již nepotřebného textilu, měli by jej raději zavést do sběrného dvora v Nádražní ulici.

Část textilu pak putuje na charitativní účely, část je využita pro další průmyslové zpracování a opětovné využití či energetické využití.