"Pro další pokračování je nutné vyjádření města Pacova, jakou variantu budoucího dopravně-technického řešení naše město preferuje. Toto téma prošlo diskuzí členů zastupitelstva a odborným fórem, zahrnující odborníky z oblasti dopravy, policie, urbanismu. Obě strany se přiklání k řešení formou okružní křižovatky,“ prozradil starosta Pacova Lukáš Vlček.

K tématu se mohli zájemci vyjádřit v anketě, která byla dostupná na webových stránkách města. „Hlasovalo 903 lidí. Výsledek je 80,6 procent pro kruhovou křižovatku, 19,4 procent pro průsečnou,“ sdělil Vlček.

Kraj Vysočina je investorem rekonstrukce silnice. Město Pacov pak uhradí náklady na ostatní městskou infrastrukturu, jako jsou například vodovody, chodníky, veřejné osvětlení a podobně.