Společnost E.on letos a v příštím roce vymění ve městě ve stávající trase přívodní vysokotlaký plynovod v délce pěti kilometrů. Hlavním důvodem rekonstrukce je špatný technický stav jednotlivých plynovodů, konkrétně jejich svárů. Převážná většina z nich je propadlá, což má za následek úniky zemního plynu.

Rekonstrukce se uskuteční celkem ve třech etapách. Po dobu výstavby je město zásobováno plynem pouze z jedné regulační stanice u Pacovských strojíren.

Stavba bude ukončena uvedením veškerých pozemků do původního stavu a jejich předáním uživatelů k 31. prosinci.
Druhá a třetí etapa rekonstrukce se uskuteční v příštím roce. Dělníci budou vyměňovat necelé tři kilometry plynovodu.