Plán přeměnit rozsáhlý historický objekt ve středu města na multifunkční kulturní a společenské centrum se očividně posunul k očekávanému výsledku. Záměr předat prostory do užívání na jaře příštího roku zůstává reálný. V jižním a západním křídle zámku se bez přestávky pilně pracuje.

„Práce v interiérech pokračovaly plynule po celou zimu, nemáme vůbec žádný skluz. Kdo v těchto prostorách zámku přes zimu nebyl, tak ten by to tam dneska možná ani nepoznal,“ podotkl starosta Pacova Lukáš Vlček.

Práce už jsou tak daleko, že radnice začíná připravovat výběrové řízení na dodavatele nábytku a elektroniky, tedy nezbytného vybavení interiérů. V opraveném jižním a západním křídle pacovského zámku získají nové zázemí v první řadě dvě příspěvkové organizace města. Přestěhují se tam muzeum Antonína Sovy a městská knihovna.

Úředníků nepřibude

„Nové prostory budou sloužit pro kulturní, vzdělávací a přednáškové akce. Počítáme s tím, že budou mimo jiné využívány školami,“ řekl Vlček. V dříve opraveném severním křídle vznikly v první polovině dekády kanceláře pro potřeby rozšířeného městského úřadu.

Noví úředníci s opravenými zámeckými prostorami ve zbývajících dvou křídlech ale nepřibudou. „V jižním a západním křídle nebude sedět ani jeden úředník,“ ujistil s předstihem starosta Lukáš Vlček.

Pacovští už se těší z předchozích oprav rozsáhlého areálu, který sloužil před rokem 1989 potřebám tehdejší lidové armády.

Loni byla uskutečněna revitalizace zahrady v prostoru mezi západním křídlem zámku a zámeckým parkem, během několika týdnů budou dokončeny práce na opravě někdejších hospodářských objektů stojících souběžně se severním křídlem.

„Budou zde tři nové klubovny pro nejrůznější spolky jako ochránci přírody, sbor Slavík, folklórní soubor Stražišťan či autoklub,“ upřesnil Vlček.

Spolky se nebudou stěhovat z daleka, v posledních letech měly klubovny v jižním křídle samotného zámku.

Prostory zámecké zahrady by mohly výrazněji poprvé ožít letos v létě jako dějiště festivalu Pacovský poledník, který se v posledních letech konal přímo na nádvoří.

To bude ale v době konání festivalu ještě staveništěm. Staveništěm by se mohla v dohledné době stát také dosud nedotčená část areálu, místo, kde býval vojenský autopark.

„Je to reálné. V současnosti nás v první řadě zajímá dokončení rekonstrukce samotného zámku,“ připomenul Vlček. Započaté a zatím nedokončené opravy budou stát 75 milionů korun. Deset milionů na výstavbu kluboven získalo město z programu ministerstva pro místní rozvoj, vlastní zámek financují 65 miliony evropské fondy.

A jak vidí opravy samotní pacovští obyvatelé? „Je to pěkné, úplně se to mění před očima,“ pochválila řemeslníky Jana Nováková z Pacova.