Město Pacov připravilo ve spolupráci s Městským muzeem Antonína Sovy v Pacově a mikroregionem Stražiště žádost o poskytnutí dotace do Fondu Vysočiny. Konkrétně se jedná o grantový program Klenotnice Vysočiny 2017 na rozšíření dosavadních koutků s doposud chybějící tématikou z Pacovska.

Podle harmonogramu připravených prací se realizace projektu uskuteční od letošního října do dubna roku 2019. „V průběhu léta došlo k hodnocení předložených žádostí a projekt města Pacova byl kladně ohodnocen a schválen k realizaci,“ pochvaloval si Jiří Hodinka, koordinátor Svazku obcí mikroregionu Stražiště.

V pacovském muzeu tak budou mít nové mobilní panely, klipy na velké obrazy, info panely, polepy na info panely, osvětlení expozic nebo nový dámský a panský kroj a figuríny.

Celkové předpokládané výdaje tohoto projektu činí bezmála 289 tisíc korun, přičemž dotace zaplatí zhruba 115 tisíc korun.