Dnes jsou ve městě rozmístěny 4 kontejnery a pátým sběrným místem je areál firmy Lesotech v Nádražní ulici. „Vidíme, že systém je využíván, o čemž svědčí častá přeplněnost kontejnerů. V případě, že máte větší množství starého textilu, je vhodnější, dovést jej přímo do areálu Lesotechu v Nádražní ulici,“ informoval starosta Pacova Lukáš Vlček.

Vzhledem k využívanosti zmíněných kontejnerů na starý textil tak v Pacově zvažují umístění nových na další místa ve městě.