Projekt zahrnoval stavbu nového areálu mateřského školství, tedy nejen učeben mateřské školy, ale i souvisejícího zázemí o celkové kapacitě 120 dětí.

Město Pacov také zmodernizovalo školní zahradu, vylepšení se dočkaly prvky pro výuku, hru i zeleň. V areálu školky bylo také vybudováno nové dopravní hřiště. „Jedná se o jedinou mateřskou školu logopedického zaměření v našem regionu,“ podotkl starosta Pacova Lukáš Vlček.

Nový areál je spádový pro oblast s rozšířenou působností Pacov, tedy pro zhruba deset tisíc obyvatel. Přínosem je i navýšení kapacit.

Do soutěže se přihlásilo celkem šestačtyřicet obcí s projekty spolufinancovanými z evropských fondů.