V odpoledních hodinách se tam uskutečnilo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS), které bylo zaměřené na řešení výskytu vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení.

Cílem cvičení bylo ověřit taktické postupy jednotlivých složek IZS při společném zásahu. „Jednalo se o podezření na vysoce nakažlivou nemoc ebola u pacienta, který se dostavil do ordinace praktického lékaře,“ prozradil Jaroslav Čížek, velitel stanice Pacov.

Dodal také, že potom následovaly postupy vyplívající ze směrnic, které mají jednotlivé složky určeny. U objektu pacovské polikliniky bylo zřízeno dekontaminační stanoviště, které sloužilo k dekontaminaci jednak pacienta, který byl umístěn ve speciálním biovaku a připraven k transportu do speciálního zařízení, tak všech zasahujících osob.

Souběžně s vlastním cvičením byl svolán starostou města Pacova Lukášem Vlčkem krizový štáb města.

Cvičení se zúčastnily profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina z Pelhřimova a z Pacova, dobrovolní hasiči z Pacova, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Biohazard Team Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a město Pacov.