Od příštího roku bude to-tiž zredukován počet těchto poboček po celé České republice. Celkově zmizí třiadva-
cet drobných územních pracovišť.

Na Pelhřimovsku se to týká pobočky v Pacově. Rušena jsou územní pracoviště s počtem zaměstnanců menším než jedenáct, kteří zároveň vykonávají jen registrační 
a vyměřovací činnosti.

Podle tiskové zprávy, zveřejněné Finanční správou, je zajištění fungování nejmenších poboček finančních úřadů velice neefektivní. Navíc představuje zátěž nejen pro stát, ale i pro samotnou Finanční správu.

Pro stát tvoří potíž zejména financování poboček, protože zajistit jejich fungování je značně nákladné. A pro Finanční správu představují drobné pobočky zejména organizační zátěž.

Rušení těchto pracovišť 
by podle tiskové zprávy nemělo přinést žádné propouštění. Ani zaměstnanci pa-covské pobočky se tedy o práci bát nemusejí. Mohou zůstat na stávajících pracovištích, 
z nichž v příštím roce vzniknou jiné státní organizace.

Tato verze ale platí pouze 
v případě, že je budova, v níž pobočka finančního úřadu sídlí, státní a bude v ní něja-
ký další státní úřad zřízen. 
V opačném případě budou zaměstnanci přesunuti na jiná pracoviště finančního úřadu.

Obyvatelé Pacova budou od prvního ledna muset jezdit na finanční úřad do Pelhřimova. Řadě lidí se toto řešení nezamlouvá. „Myslím, že je škoda, že z Pacova mizí služby pro obyvatele a lidé jsou nuceni dojíždět za spoustou služeb do Pelhřimova. Tím spíš že jsme obec s rozšířenou působnos-
tí a ne každý obyvatel má dobrou dostupnost a dojezdnost," míní obyvatelka Pacova Dagmar Křtěnská.

Podatelna v Pacově zůstane. Například daňové přiznání k dani z příjmů nebo k dani z nemovitých věcí lze i nadále podávat v Pacově.
Veřejnosti by se tak podle tiskové zprávy rušení poboček v podstatě nemělo dotk-nout, protože kromě těchto dvou záležitostí obyvatelé Pacova využívají služeb poboček minimálně.

Ke snížení počtu územních pracovišť vedl Finanční správu kromě jiného také snižující se počet lidí, kteří finanční úřady navštěvují osobně.
V dnešní době je totiž možné s finančními úřady v mnoha oblastech komunikovat elektronicky.

Těchto služeb ale mohou využívat zejména firmy, které své záležitosti s finančním úřadem řeší skrze datové schránky. Drobní živnostníci a podnikatelé se ale na podatelny finančních úřadů stále obracejí osobně.

Zrušení malých poboček 
by klientům finančních úřa-
dů dokonce mělo přinést řadu výhod. Jednak by práce finančních úřadů měla být mnohem efektivnější a jednak zmizí řada výdajů spojených zejména s pronájmy, provozem nebo opravami budov,
v nichž pobočky sídlí.

Karolína Hovorková