„Dlouhodobě investujeme do infrastruktury pro nakládání s odpady. Cena je pro nás důkazem, že systém funguje a že lidé mají možnost odložit nepotřebné elektrospotřebiče, které se poté smysluplně opět využijí,“ uvedl starosta Pacova Lukáš Vlček.

Součástí ocenění je i šek na třicet tisíc korun. „Hodně jsme investovali do infrastruktury, jako jsou místa pro odložení odpadu, v minulosti vybudovaný sběrný dvůr, odpadový areál Šimpach a podobně. Také se zaměřujeme na osvětu, pořádáme pro školy různé soutěže,“ sdělil Vlček.

Peníze tak využijí na rozvoj odpadového hospodářství. „V letošním roce nás čekají změny v systému svozu odpadu a určitě budeme potřebovat zdroje na další investice pro dostupné třídění,“ dodal Vlček.