Byla tak dokončena první etapa rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie, včetně pracoviště hemodialýzy. Veškeré práce probíhají při plném provozu, pacientům jsou péče i potřebné výkony poskytovány v dosavadním rozsahu.

Po dokončení projektu bude moci nemocnice zajišťovat celou řadu služeb, které doposud musely nemocnice zřizované Krajem Vysočina realizovat mimo hranice regionu.

Projekt aktuálně pokračuje druhou etapou. Celkové náklady na stavební část projektu dosáhnou částky sedmdesát milionů korun a hradí ji zřizovatel nemocnice, tedy kraj. „Finanční hrazení celé stavební části projektu Krajem Vysočina je pro nás velkým přínosem. Společně se nemocnice se zřizovatelem podílí na nákupu zdravotnické techniky a vybavení pracovišť, které činí šestnáct milionů korun," konstatoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák.

Oprava budovy byla nutná zejména kvůli nedostatečné prostorové kapacitě pro umístění stávajících provozů. Objekt vlivem stárnutí přestal vyhovovat potřebám oddělení i požadavkům Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Stavba byla zahájena loni 
v březnu a za deset měsíců 
v areálu nemocnice vznikla moderně vyhlížející přístavba ke stávající budově s novým výtahem a schodištěm.

V lednu pak došlo k přesunutí provozu oddělení ze staré budovy do této nové přístavby a část provozu se na přechodnou dobu přesunula také do prostor pavilonu radioterapeutického oddělení.

Dialyzovaní pacienti momentálně využívají přízemí novostavby, v prvním a druhém patře se nachází laboratoře a provozy oddělení hematologie. „Projekt nyní přešel do své druhé etapy, kdy probíhá náročná rekonstrukce staré budovy. Zakončení celého projektu je plánováno na říjen letošního roku," upřesnil technicko-provozní náměstek nemocnice Tomáš Koubek.

Loni opravili spojovací chodbu

Loni se v pelhřimovské nemocnici uskutečnily i další významné stavební akce – například došlo k rekonstrukci spojovací chodby a výměně oken na gynekologicko-porodnickém oddělení, nových oken se dočkalo také oddělení dlouhodobě nemocných.

Neurologické oddělení pak získalo samostatné místnosti pro rehabilitaci pacientů, zmodernizován byl také babybox.