Několik dní před Vánocemi spolek Tikkun Pacov převedl sjednanou kupní částku 950 tisíc korun do advokátní úschovy a podepsal kupní smlouvu, která ze spolku činí nového majitele synagogy. „V nejbližší době dojde k oficiálnímu vložení nových údajů do katastru nemovitostí a k fyzickému předání klíčů od budovy,“ doplnila zprávu Daniela Orlando.

Podle ní se završením zmíněného klíčového obchodního transferu otevírá cesta k důstojné renovaci hodné jedné z nejvýznamnějších židovských památek v Pacově.