Sbírka skončí v závěru června příštího roku, a pokud se podaří vybrat dostatek peněz, opravený kostel svatého Jana Křtitele, stojící na návsi, se bude skvět v plné nádheře na významné výročí obce v roce 2018. „V současné době je na účtu sbírky necelých padesát tisíc korun. Nevím, kdo všechno už přispěl, protože sbírka je anonymní 
a jména dárců se nikde neprezentují. Vím jen, že některé místní spolky už nějaké částky věnovaly. Všem, kteří přispěli, patří náš velký dík," zmínil k aktuálnímu stavu na kontě pro kališťskou dominantu starosta obce Pavel Kutiš.

Zároveň dodal, že kostel sice není v havarijním stavu, jako byla například budova pošty, která se loni konečně dočkala tolik potřebné kompletní rekonstrukce, nicméně o některých pracích je už na čase vážně přemýšlet. „Je to jedna z dominant obce a památka, která si opravu zaslouží. Chtělo by to podívat se hlavně na střechu a fasádu," konkretizoval starosta.

Kasička v kostele

Kutiš vzápětí podotkl, že nyní nedokáže odhadnout, kolik peněz je na takovou rekonstrukci potřeba nastřádat. „Čím větší částka se podaří vybrat, tím rozsáhlejší opravy se památka dočká. Někteří přispívají i do kasičky, kterou má pan farář přímo 
v kostele. Třeba se stane, že až to všechno sečteme, tak budeme mile překvapeni tím, že máme dostatek na nutné práce," zadoufal starosta.

Veřejná sbírka na opravy kostela skončí v červnu příštího roku, poté je podle starosty ještě dostatečná časová rezerva na to, aby se rekonstrukce včas dokončila. „Chtěli bychom totiž, aby do oslav sedmistého výročí první písemné zmínky o vesnici byl kostel opravený. Tato událost připadá na rok 2018," poznamenal Kutiš k přání obyvatel Kaliště, kteří by rádi měli do tak významného jubilea obec jako ze škatulky.

Jak starosta také vysvětlil, podobnou veřejnou sbírku pořádají poprvé. „Církev nás jako obec pravidelně žádala 
o finanční příspěvek na opravy, ale k tomu se čas od času ozývaly kritické hlasy od místních. Veřejná sbírka nám nabídla lepší řešení. Kdo chce, může se přidat," uvedl Kutiš ke kladným ohlasům obyvatel.

Kališťský starosta také zdůraznil, že minulí i současní faráři se o kostel v rámci svých finančních možností vždy starali. „Interiér památky je už po opravách, proto bychom se nyní chtěli zaměřit právě na venkovní práce," doplnil Pavel Kutiš s tím, že veškeré informace k veřejné sbírce jsou k dispozici na webových stránkách obce Kaliště, kde je také přehled jednotlivých příspěvků a číslo účtu, na který mohou zájemci posílat peníze.

Jak už starosta zmínil, do očekávaného výročí v Kališti zbývají ještě dva roky, nicméně podoba oslav už v těchto dnech dostává konkrétnější obrysy.

Tamní chtěli stihnout opravit budovu pošty, což se jim povedlo loni, nyní doufají, že stejný úspěch si budou moci odškrtnout i v případě kostela. „Dalším naším snem je odhalení pomníku tady u nás v obci, a to na památku padlým ve světových válkách. Víme, že během první světové války někteří naši spoluobčané padli. V roce 2018 navíc uplyne sto let od konce první světové války, takže se nám tento rok nabízí hned ze dvou důvodů," prozradil k dalším plánům oslav Pavel Kutiš.

Co ale zatím neprozradil, je místo, kde bude pomník stát. „Lokalitu jsme vybrali, když tu byli na návštěvě studenti kamenictví z Lipnice nad Sázavou, kteří budou pomník dělat, ale v tuto chvíli se jedná jen o předběžně vybrané místo. Může se stát, že nakonec pomník umístíme jinde," usmál se nad malým tajemstvím kališťský starosta.

Kutiš také podotkl, že se sice už začal scházet pětičlenný výbor dobrovolníků, kteří přinášejí na oslavy sedmistého výročí první písemné zmínky o Kališti u Humpolce, nicméně na detailnější plány s přesným harmonogramem je podle něj přece jen brzy. „Máme takovou hrubou vizi, ale konkrétně sestavený program zatím neexistuje. Kromě oprav budov a odhalení pomníku přemýšlíme třeba i o koncertech," sdělil starosta k dalším úvahám a zmínil, že do přípravného výboru se může přihlásit kdokoliv. „Není to uzavřená společnost, je vítán každý, kdo má nápady," vyzval další aktivní zájemce.