U příležitosti 30. výročí sametové revoluce a osmého výročí úmrtí Václava Havla 18. prosince 2011 to chtějí prosadit osobnosti, které otevřeným dopisem s návrhem na pojmenování lokality oslovily pelhřimovské zastupitele.

Martin Dufek.
Pamětník Martin Dufek toužil po svobodě, po kariéře ne

Podle signatářů otevřeného dopisu by bylo u příležitosti uvedených výročí na místě, aby zastupitelstvo města zvážilo pojmenování některé význačné pelhřimovské lokality po Václavu Havlovi.

Sami navrhují pojmenovat podle Václava Havla budoucí revitalizovaný prostor mezi obchodní akademií a a gymnáziem. Lokalita by se pak jmenovala Park Václava Havla. „Připomínání osobnosti Václava Havla na tomto místě by bylo vzhledem k blízkosti středních škol, knihovny a soudu symbolické,“ zdůraznil Jiří Křenek, jeden ze signatářů otevřeného dopisu a koordinátor aktivit spojených s prosazením návrhu.

Otevřený dopis zastupitelstvu města Pelhřimova

Vážení zastupitelé, tento rok si 17. listopadu připomeneme třicáté výročí pádu totalitního režimu a 18. prosince také osm let od úmrtí prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Domníváme se, že při této příležitosti by bylo vhodné, aby zastupitelstvo města zvážilo pojmenovat po Václavu Havlovi některou význačnou pelhřimovskou lokalitu, neboť jeho osobnost symbolizuje snahu naší společnosti vymanit se z područí totalitní vlády a nasměrovat svůj vývoj k demokratické společnosti.

Mnohé z nás znepokojují současné politické trendy, kdy se k nám pomalým a nenápadným způsobem vrací metody ovládání společnosti, které většina z nás pamatuje z dob normalizace.

Proto si myslíme, že připomenutí osobnosti Václava Havla a jeho odkazu by bylo dobrou cestou, jak čelit obskurním nápadům různých hnutí či osob, které se snaží snižovat jeho význam pro začlenění České republiky do civilizované části Evropy.

Vhodným místem pro takovou změnu by mohl být budoucí nově revitalizovaný prostor mezi obchodní akademií a gymnáziem. Pojmenování této lokality (Park Václava Havla) by bylo vzhledem k blízkosti středních škol, knihovny a soudu symbolické.

PhDr. Miloslav Pejša – důchodce, MUDr. Petr Kessler – primář hematologie, Jaromír Vytopil – knihkupec, Ing. Eva Šebestová – majitelka obchodu, Mgr. Iva Babincová – pedagog a terapeut, MUDr. Kateřina Jandová – dětská lékařka, Jiří Křenek – provozovatel kavárny, Luboš Rafaj – manažer Agentury Dobrý den, Mgr. Daniela Havlíčková – metodik Hodina H, Ing. Pavel Hořejší – projektant, Jiří Hamršmíd – živnostník.

Pod dopis se podepsalo jedenáct osobností. Autoři výzvy a dosavadní signatáři otevřeného dopisu počítají s dalšími podporovateli záměru. „Další občané se k tomuto dopisu budou moci připojit na podpisových arších, které do nejbližšího zasedání zastupitelstva shromáždíme,“ připomněl dále Jiří Křenek.

Osobně dopis doručil na radnici, na předání byl už dříve domluven s místostarostou Pelhřimova Zdeňkem Jarošem. „Nápad se mi moc líbí, je to celé dobře vymyšlené. Navíc by se nemusely přejmenovávat žádné ulice, lokalita, kterou autoři k přejmenování navrhují, je velice vhodná i dostatečně reprezentativní,“ reagoval Zdeněk Jaroš.

Nápad s pojmenováním parku má pozitivní ohlas, následně by město mohlo usilovat o umístění Lavičky Václava Havla do stejnojmenného parku.

Podnětem se bude zabývat letopisecká komise. „Vedení města bude s návrhem obsaženým v otevřeném dopise dále pracovat, nenecháme ho zapadnout,“ dodal místostarosta Zdeněk Jaroš.

Nápad přichází v době, kdy si i Pelhřimov připomíná 30 let od přelomových listopadových událostí, jeho realizace ale bude chtít přiměřený čas. Park by nesl jméno Václava Havla po dokončení plánované revitalizace prostranství, tedy zřejmě od roku 2020.