To jsou nejzásadnější změny, které by se letos mohly uskutečnit v humpolecké historické „čtvrti" Zichpil. Návrh rozpočtu města totiž počítá s dvanácti miliony korun na pokračování rekonstrukce této lokality mezi Horním náměstím a hřbitovem. Poslední slovo budou mít ale zastupitelé, kteří o osudu návrhu rozpočtu budou rozhodovat na svém únorovém zasedání.

Jak připomněl místostaros-ta města Květoslav Namys-
lo (za ČSSD), menší část plánovaných prací proměnila Zichpil už loni. „Hotová je silnice vedoucí od parčíku do Jihlavské ulice. Práce začaly i na budování parčíku u tolerančního kostelíku," zmínil Namyslo.
Letos je na řadě oprava průjezdné propojky spojující ulici 5. května s Jihlavskou ulicí. „Zároveň bychom chtěli zrekonstruovat komunikaci, která vede podél hřbitova ke školicímu středisku. Loni se tam opravoval vodovod, takže je to připravené," doplnil k plánovaným opravám na Zichpili místostarosta.

Výraznějších změn dozná také parkoviště naproti restauraci U Kalicha, jež v současné době přináší zmatky 
v dopravě. „Zde budou úpravy výrazné, protože musíme vyřešit bezpečnost provozu. Dnes jde o otevřenou plochu, kde není jednoznačně určeno, kudy se tam může zajíždět 
a kudy se může zase vyjet," popsal Namyslo, v čem spočívá kámen úrazu.

Doplnil však, že kvůli rekonstrukci zmíněného parkoviště ubudou parkovací stání. Nicméně jako kompenzace vznikne odhadem patnáct až dvacet parkovacích míst u zahradnictví. Místostarosta ještě podotkl, že parkoviště nechají opravit do takzvané štěpky. Jak dále vysvětlil, město chtělo, aby si Zichpil zachovala svůj historický ráz, proto se přiklonilo k tomu, aby silnice byly ze žulové kostky a parkoviště 
ze štěpky. Výjimkou je úsek 
u nemocnice, který zůstane 
v asfaltu, a to z toho důvodu, aby pacienty nerušil hluk, který vydávají auta projíždějící po kostkách.

Plány na rekonstrukci si pochvaluje také Pavel Koubek ze společnosti Castrum, která spravuje skanzen Zichpil. „Opravy vítáme, pomohou zlepšit situaci na Zichpili. Omezí se doprava a upřednostní se pěší. Co se týče dláždění silnic, kostka na historická místa patří a v této lokalitě není tak velký provoz, aby to vadilo," přemítal Koubek.

Podotkl, že i z parčíku mají radost. „Myslím si, že obecně každý park, každá zelená plocha a každá odpočinková zóna ve městě je určitě dobrým krokem," řekl Pavel Koubek.

Souvislá zástavba na Zichpili začala vznikat v osmdesátých letech osmnáctého století. V prvních desetiletích devatenáctého století stály v lokalitě hlavně menší roubené, částečně roubené i zděné domky (téměř) bez hospodářského zázemí pro chudé obyvatele města.

Druhá polovina dvacátého století, především šedesátá a osmdesátá léta, však přinesla vlnu bourání jednotlivých objektů. Ničení domů neskončilo ani na začátku jednadvacátého století. Do záchrany unikátní historické lokality se vložilo město spolu se společností Castrum a dalšími dobrovolníky.