První žádost o podporu v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách zatím nevyšla.

Proto se vedení kamenické radnice rozhodlo využít příležitost a projekt regenerace brownfieldu s názvem Komunitní centrum Kamenice nad Lipou přihlásilo do nové výzvy. „Projekt jsme měli připravený už v té dřívější výzvě. Tam se alokace do dnešního dne nenavyšovala, takže jsme stále pod čarou kvůli převisu žádostí. Objevila se ale nová výzva, do které jsme projekt také přihlásili,“ potvrdil starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Jednou z podmínek pro podání žádosti o dotaci v této výzvě ale bylo uznání budovy jako městského brownfieldu. „Budovu bývalého kina jsme zaregistrovali u CzechInvestu, což nám potvrdili. K podání žádosti jsme také potřebovali schvalující stanovisko zastupitelstva města, proto jsme v květnu uspořádali mimořádné zasedání zastupitelstva,“ přemítal Jaromír Pařík.

Dodal také, že i ve druhé výzvě je o finanční podporu velký zájem. „Uvidíme, kolik bodů budoucí kamenické komunitní centrum získá,“ řekl Pařík.

Na zmíněném mimořádném zasedání zastupitelé města také schválili závazek uvolnit finanční prostředky na dofinancování celkových výdajů projektu nad rámec dotace, v případě jejího získání, a minimálně po celou dobu udržitelnosti financovat provozní výdaje komunitního centra v Kamenici nad Lipou.

Rekonstrukce chátrající budovy bývalého kamenického kina je rozpočtovaná na 28 milionů korun. „Dotace v tomto programu by mohla tvořit až 70 procent uznatelných nákladů. Zbytek nákladů půjde z rozpočtu města,“ informoval kamenický starosta.

Určitou výhodou ve financování této akce je podle Jaromíra Paříka, v případě úspěchu, rozložení realizace projektu až na tři roky. „Samotná rekonstrukce bude tedy trval zhruba tři roky,“ poznamenal Pařík.

Zda město Kamenice nad Lipou potřebné finance na rekonstrukci budovy bývalého kina získá či nikoliv, bude jasné nejdřív na podzim.

Budova bývalého kina v Kamenici nad Lipou bude tedy sloužit nejen původním účelům, ale také nabídne zázemí tamním spolkům a organizacím, které v této momentálně nevyužívané budově budou moci provozovat svou zájmovou činnost.

Stávající část kina se v rámci rekonstrukce zmenší na zhruba 90 míst. „Za promítacím sálem a pod ním, v suterénu budovy, vzniknou další prostory. Své zázemí tam tedy najdou dětské centrum Medvídek, tamní skauti, senioři a svaz tělesně postižených. Mimo jiné tam bude také místnost pro sestru, která dělá domácí péči pro Sdružení občanů pro pomoc těžce nemocným a nemohoucím (OPUS) a spolu s pečovatelskou službou by tam měli mít sklad kompenzačních pomůcek,“ vyjmenoval Pařík využití prostor komunitního centra.

Komunitní centrum by v Kamenici nad Lipou naplňovalo potřeby tamních obyvatel, umožňovalo společná setkávání a mimo jiné poskytovalo prostor pro veřejná projednání potřeb a podnětů místních. „Rádi bychom oživili budovu kina a dali jí nějakou novou náplň, tak aby se tam mohli lidé scházet a byla to znovu živá budova, která by plnila smysl shromažďování lidí a jejich aktivit,“ řekl zhruba před třemi roky Pařík.