Důvodem je odvolání jednoho z uchazečů a čekání na konečné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Z jeho nečinnosti už je vedení města lehce nervózní.

Pokud totiž oprava nezačne do konce roku, je ohrožena evropská dotace, která má uhradit většinu nákladů. „Po odvolání neúspěšného uchazeče město na doporučení ÚOHS vybralo firmu s nejnižší cenou a vyzvalo ji k doplnění referencí. Poté se však odvolala původně vybraná firma a my teď čekáme už několik měsíců na konečné rozhodnutí," popsal místostarosta Tomáš Dufek s tím, že město se na stavbě má podílet 50 miliony korun.

Město ÚOHS urguje, ale rozhodnutí stále nepřichází. „V současné době jsou prováděny jednotlivé správní úkony. Termín vydání prvostupňového rozhodnutí nelze předvídat," uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda. Přitom 10. října uplynuly už tři měsíce od doby zahájení řízení. Úřad má lhůty na vyjádření, ale nemá sankce za jejich nedodržení.

A jeho rozhodnutí navíc nemusí být konečné. Proti němu mohou neúspěšní účastníci podat rozklad.  Čistička běží už jen na výjimku a její stav neumožňuje připojení nových objektů a další rozvoj města.

Nejlevnější nabídku podalo sdružení tří firem v čele s Pražskými silničními a vodohospodářskými stavbami (PSVS), a to 194 milionů korun. Když ho město teď napodruhé vybralo, tak se proti tomu naopak ozval původně vybraný Metrostav, který nabízí 226 milionů korun.