Předmětem oprav byla hlavně sanace pravé akumulační a vstupní komory, dále byla osazena nová okna a světlíky. Smyslem rekonstrukce bylo  udržení vysoké kvality vody pro spotřebitele v Pacově. Práce stály 1,6 milionu korun, ze 70 procent je dotoval Kraj Vysočina.