Důvodem pro kompletní modernizaci úseku byl jeho špatný technický stav. Komunikace vykazovala řadu závad a podepsala se na ní také délka přípravy samotné rekonstrukce, kdy Kraj Vysočina musel řešit náročnou majetkoprávní přípravu. „Komunikace byla narovnána a lokálně rozšířena. Za Olešnou směrem na Jihlavu vznikl zhruba 350 metrů dlouhý předjíždějící pruh. Ti, co stejně jako já trasou denně jezdí, vědí, že jeho vyprojektování mělo své opodstatnění a ve výsledku přispěje ke zrychlení průjezdnosti tohoto úseku,“ komentoval novinku na trase Jihlava - Pelhřimov hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Kompletní rekonstrukce tohoto úseku přijde zhruba na 76 miliónů korun a Kraj Vysočina na ni získal evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba.

Šířka nové komunikace, která má nejen přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale přirozeně zrychlit v rámci povolených maximálních limitů rychlost cestování, je sjednocena na kategorii S 9,5, což představuje šířku zpevnění 8,5 metru.

Silnici stavební dělníci narovnali, zlepšili poloměr a vedení zatáček, v mnoha místech upravili niveletu vozovky (ojediněle až o 70 cm) a na stavbě realizovali i jeden nový propustek v místě změny trasy vedení oblouku u obce Strměchy.

Zachováno bylo záchytné parkoviště před odbočením na Plevnici. „Toto parkoviště má parametry uzpůsobené pro kontrolní vážení nákladních vozidel. Není tedy v budoucnu vyloučeno, že právě tato lokalita bude za tímto účelem častěji využívána,“ upozornil na možné řešení Jiří Běhounek.

V rámci stavebních prací dělníci maximálně využili původní materiály. Podkladní vrstvy staré silnice byly recyklovány za studena a maximálně využity pro založení nového podkladu, na trase jsou umístěna i nová svodidla, a to s ohledem na výšku násypu.

Z preventivních důvodů byly na vytipovaných místech navršeny hrázky proti stékání dešťové vody z pole. „Práce na frekventované silnici nejsou snadné, ale i díky možnosti pracovat alespoň určitou dobu v úplné uzavírce, jsme se mohli vypořádat se změnami projektu a komunikaci zprovoznit ještě před termínem,“ řekl Zdeněk Brom, stavbyvedoucí pelhřimovského závodu Dopravních staveb firmy Swietelsky stavební, která práce zajišťovala. Rekonstrukce zmíněného úseku skončila konkrétně o dva týdny dříve.

Rekonstrukce silnice je další částí komplexního řešení celého tahu II/602 a spojuje úseky, které prošly zásadní modernizací už v minulých letech.

Poté, co bude na konci letošního října dokončena rekonstrukce úseku Dušejov – Hubenov, bude tah Jihlava – Pelhřimov kompletně zmodernizován. Zimní období a s ním spojená náročná údržba už nebude na tomto úseku komplikováno žádným stavebním omezením. „Úsek Dušejov - Hubenov už navíc není od uplynulého víkendu osazen semafory, stále se však projíždí stavbou a řidiči musí uzpůsobit rychlost pokynům příkazových značek,“ informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.