Z důvodu značného poškození trvala oprava sochy téměř tři čtvrtě roku. Během opravy sochy objevili odborníci původní fragmenty barev. Po konzultacích s dotčenými orgány se podařilo barevnost sochy, i když v jemnějších odstínech, obnovit. Restaurátorské práce měl na starost Zdeněk Kovářík.

Protože se jedná o kulturní památku, muselo vedení hornocerekvické radnice nechat vypracovat odborný posudek s detailním popisem postupu restaurátorských prací. Ten odsouhlasili zástupci Národního památkového ústavu a následně pracovníci odboru památkové péče Městského úřadu Pelhřimov vydali rozhodnutí o obnově.

Nové auto pro sestřičky z Humpolce.
Sestřičky z Humpolce mají nové auto. Je větší a pohodlnější