Náklady spojené s opravami jsou zahrnuté do rozpočtu na letošní rok. „O opravu požádal již v loňském roce administrátor naší farnosti Jarosław Zygmund,“ přiblížil ve čtvrtém čísle Hornocerekvického zpravodaje starosta Horní Cerekve Jaroslav Andrle.

Město nebude opravy financovat zcela samo. Během srpna totiž plánují zastupitelé podat na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky žádost o finanční dotaci na renovaci obou křížů. „Náklady na obnovu křížů dosáhnou výše 140 tisíc 850 korun a dotace by mohla činit až sedmdesát procent těchto nákladů,“ informoval dále Andrle.