„Jedná se o největší investiční akci města Pacova v letošním roce. Celkový rozpočet plánované stavby je 21,5 milionu korun,“ informoval pacovský starosta Lukáš Vlček.

Letos se stavba dotkne více než šesti kilometrů vodovodního potrubí a práce budou pokračovat i v první polovině roku příštího. Podle slov starosty se ale obyvatelé o kvalitu vody ani o její nedostatek obávat nemusejí.

Kvalita vody nebude ohrožena

„Nové potrubí bude položeno těsně vedle potrubí starého a po dokončení prací se vedení pouze přepojí. Stavební úpravy tedy na kvalitu ani kvantitu vody nebudou mít vliv,“ popsal Vlček.

Přívodní potrubí do Pacova bylo vybudováno na konci padesátých let a vzhledem k technickému stavu je jeho rekonstrukce nutná. Městský rozpočet ale na takto rozsáhlou opravu nestačí.

„V současné době máme vyřízenou dotaci od Ministerstva zemědělství a Kraje Vysočina ve výši 55 procent celkových nákladů.

Zbylá částka přesto rozpočet města značně zatíží. Kvalitní voda je ale věc, kterou pro chod města nemůžeme postrádat,“ podotkl starosta s tím, že výměna vodovodního řadu má kromě rekonstrukce zastaralé infrastruktury také nemalý vliv na zvýšení množství vody ze Stražiště, které bude možno s novým potrubím do Pacova transportovat.

„Ušetříme tak v oblasti provozních nákladů, které město vynakládá na nákup vody,“ dodal Lukáš Vlček.