Důvodem je zlepšení jejího technického stavu, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak prodloužení životnosti vozovky. Celková délka opravovaného úseku je 4860 metrů a náklady na opravu budou činit zhruba 58 milionů korun bez DPH.

Rekonstrukce spočívá v odfrézování vozovky, v úseku dvou kilometrů s úpravou nivelity, a položení nové vrstvy. V rámci stavby dělníci, kromě samotné opravy vozovky, opravují i nezpevněné krajnice, pročišťují příkopy či doplňují ocelová svodidla.

Do 31. července budou dělníci pracovat v rámci etapy tři a čtyři v úseku začínajícím od křižovatky silnice I/34 s místní silnicí Nová Ves až po mimoúrovňovou křižovatku Božejov. Vjezd a výjezd na silnici I/34 z obce Nová Ves není řidičům umožněn. V pracovním úseku je uzavřen vždy jeden jízdní pruh a provoz řídí semafory.