„Práce je velmi komplikovaná, protože výměna se provádí za provozu, tak aby nebyla narušena dodávka teplé užitkové vody,“ sdělil Josef Bojanovský z odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu.

Letošní etapa zmíněné rekonstrukce začala začátkem května na sídlišti Za Kulturním domem.

Hotovo by mělo být v Kamenici do konce října. „Po přepojení všech budov na nové rozvody uděláme tlakové zkoušky jednotlivých větví potrubí, proto není možné tato potrubí zahrnout ihned po jejich položení,“ doplnil Josef Bojanovský.

Tlakové zkoušky potrubí jsou naplánované na polovinu srpna tak, aby od září bylo centrální vytápění a dodávky teplé užitkové vody plně funkční. Potom přijde řada na zahrnutí výkopů, úpravu terénu a na obnovu poškozených komunikací.