Zatím totiž není jasné, zda k opravě mostu vůbec dojde, protože stavba je ve vlastnictví Kraje Vysočina, a kraj s opravou začne pouze pod podmínkou opravy dálnice v úseku 9 Loket – Hořice, kterou má na starosti Ředitelství silnic a  dálnic (ŘSD). „Původně se s modernizací dálnice  mělo začít loni na podzim, poté letos na jaře. Další nový termín zatím ŘSD nevydalo, takže nemůžeme ani my říci, kdy se bude opravovat most u Hořic," řekla tisková mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Podle vyjádření tiskové mluvčí ŘSD Martiny Vápeníkové není termín zahájení staveb stanoven, protože neúspěšné stavební společnosti napadly výsledky tendrů.

„Námitky budou řešeny zadavatelem v zákonném termínu standardním procesem. Zadavatel (ŘSD) má nyní lhůtu deset dní. Poté budou mít obě společnosti deset dní na rozhodnutí o případném podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitce k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Prozatím tedy nelze upřesnit výsledek, ani délku celého řízení," řekla  Vápeníková.

Kraj Vysočina se k nejasnostem ve stanovování termínů oprav D1 a jejich neustálému odsouvání staví jednoznačně. „Pokud ŘSD z jakýchkoliv důvodů práce letos v tomto úseku nezačne, stojíme před rozhodnutím, zda samostatnou krajskou opravou omezovat provoz na D1, nebo zda opravu odsunout na dobu společné rekonstrukce. Limitující je pro nás špatný stav tohoto přemostění," upozornil náměstek hejtmana Vysočiny Libor Joukl.

Plánované opravy D1 dělají už nyní vrásky na čele lidem, kteří bydlí v okolí dálnice. Právě plánovaná oprava mostu u Hořic je součástí dálničního nájezdu na pětasedmdesátém kilometru. Jeho rekonstrukce bude znamenat zhoršení dopravní obslužnosti pro všechny tamní obyvatele.

Vyšší náklady na dopravu

Nejvíce se ale dotkne zaměstnanců  zemědělského družstva a dětí, které jezdí do škol do Senožat a Dolních Kralovic.
„Budeme mít vyšší náklady na dopravu kvůli objízdným trasám. Museli jsme také přizpůsobit plány osevu míst, která budou hůře dostupná. Tam budou plodiny s co nejmenší dopravní a pracovní náročností," přiblížil předseda Zemědělského družstva Hořice František Novák.

Starostka Hořic Alena Přívratská k obnově dodala: „Co s tím můžeme dělat, opravit se most musí. Určitě bude zvýšená hustota dopravy. Také bude horší spojení. Například některé děti chodí do Dolních Kralovic do školy a musí tak denně přes most."

„Bylo mi řečeno, že budeme přizvaní, až se budou řešit objízdné trasy. Jinak o tom nemáme žádné zprávy, jen to, co se povídá. Nemohu posoudit, jak velké to pro nás bude omezení, když nevíme co, kdy a jak se bude dít," poukázal na malou informovanost o rekonstrukci starosta Píště František Jaroš.

Sanitky budou brázdit lesní cesty

Zájem o aktuální informace týkající se modernizace D1 má nejen vedení Kraje Vysočina – které si je vědomo všech případných komplikací s ní spojených a majících dopad na bezproblémové zajištění dopravy v okolí dálnice – ale i zástupci složek IZS Kraje Vysočina.

„V tuto chvíli máme k dispozici standardní řešení zajištění bezpečnosti na dálnici, připravena jsou i nestandardní – tedy výjezdy zásahových vozidel mimo těleso dálnice, například ve vytipovaných a ověřených lesních úsecích. Je to nutnost. V případě nehody, nepříznivých povětrnostních vlivů a podobně už nebude čas na hledání náhradních řešení," uvedl Jan Murárik, vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Alexandra Knapová, Michaela Blehová