Bude se tak jednat o poslední upozornění před vyměřením poplatku s navýšením. Držitelé psů, kteří mají své psy řádně očipovány a dosud je nepřihlásili do evidence místních poplatků, budou navíc zástupcem finančního odboru Městského úřadu Pelhřimov vyzváni ke splnění ohlašovací povinnosti.