Nájemce a provozovatel bažantnice Jan Štola chce poukázat na to, že lze v zemědělství výrazně omezit používání nejrůznější chemie, a představit způsob lovu, který se v našich zemích používal před tisíciletími a v současnosti se s ním lze setkat třeba v Emirátech.

Ukázka o biologické ochraně v zemědělství bude nejen o dravcích a bažantech, ale také o hraboších nebo krkavcích. A možná zazní zmínky o vinohradech a špačcích. „O zkušenostech, kdy špačci ničí úrodu vinařům, a ti si tak pomáhají využíváním dravců, se v poslední době opakovaně dost hovořilo. V rámci připravené ukázky chci poukázat na to, že si příroda umí s některými situacemi poradit lépe a sama, bez člověka. Úplně bez chemie se asi dnes neobejdeme, ale na druhé straně chemie v zemědělství není jediná cesta, jak v současnosti úspěšně hospodařit,“ zdůraznil Jan Štola.

Vodní nádrž Vír.
Povodí Vltavy vydalo první varování, led je zatím tenký

Bažantice o rozloze necelých 128 hektaru, která byla na honitbách u Vyklantic vyhlášena před osmi lety, je pro ukázky jako dělaná.

Jan Štola zde postupně dospěl do stavu, kdy průměrně ročně odchová odhadem osm tisíc bažantů. V sezoně honů, tedy od poloviny října do konce ledna následujícího roku, se jich 55 procent odloví v rámci komerčních honů zaměřených výhradně na bažanty.

Zbývající populace se stává součástí přirozeného a člověkem neregulovaného života přírody. „Všiml jsem si, že se začátkem sezony honů se do bažantnice každoročně stahují dravci. Do patnáctého října jich je zde jen deset, kolem desátého prosince jsem jejich počet odhadl už na 150. Láká je kořist,“ vypozoroval Jan Štola.

Stavba obchvatu u obce Kámen.
Pokud se podaří zajistit zimní údržbu, nová silnice se otevře v předstihu

K vidění jsou zde třeba jestřáb, káně lesní, káně rousná, pilich nebo orel říční. Nově k nim přibylo asi sto padesát krkavců. Káně loví přemnožené hraboše, ale orel se zaměřuje právě třeba na bažanty. Některé pouze zabije a nechá na místě. Pak přichází na řadu krkavci, kteří dělají v bažantnici něco jako zdravotní policii a mrtvé kusy zlikvidují. Z bažantů, které zůstanou po komerčních honech, odloví dravci 20 procent.

Neméně zajímavá bude ukázka lovení zvěře pomocí cvičených dravců, do bažantice se kvůli této části programu chystá patnáct až šestnáct sokolníků. „Je to čtyři tisíce stará metoda lovu. Zajímavá je tady součinnost lovce, dravce a loveckého psa,“ poznamenal Jan Štola.

Sobotní ukázky jsou určeny pro myslivce, ochránce přírody i rodiny s dětmi. Program začíná u kaple svatého Huberta na Petrovsku v 10 hodin a je naplánovaný do 16 hodin.