„Byli jsme seznámeni s důvody ukončení pobočky, což je dlouhodobě se snižující návštěvnost na pobočce, ale ten krok pro město není dobrý. Napsali jsme České spořitelně dopis a obrátili jsme se na kancelář jejího ombudsmana,“ konstatoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

„Vnímáme, že pobočka České spořitelny měla v Přibyslavi dlouhou tradici, rozumíme tomu, že uzavření pobočky znamená pro klienty nepříjemnou změnu,“ uznává ombudsmanka České spořitelny Veronika Hutchinson.

Ovšem tím se na rozhodnutí uzavřít pobočku v Přibyslavi nic nemění. „Jakkoliv lidsky rozumím vašemu podnětu, tak pobočka v Přibyslavi v dlouhodobém sledování vykazovala malou návštěvnost,“ vysvětluje starostovi Přibyslavi ombudsmanka s tím, že Česká spořitelna přizpůsobuje pobočkovou síť obrazně řečeno, rytmu života, a vždy pečlivě zvažuje všechna pro a proti.

O klienty České spořitelny se podle Veroniky Hutchinson postarají zaměstnanci pobočky v Havlíčkově Brodě či v jiné větší pobočce v okolí. „I nadále budeme v Přibyslavi provozovat bankomat,“ připomíná ombudsmanka s tím, že Česká spořitelna nevylučuje, že by do Přibyslavi umístila v budoucnu bankomat, odkud je možné peníze nejen vybrat, ale i vkládat.

Kancelář ombudsmana České spořitelny je speciální oddělení, které je přímo podřízen předsedovi představenstva spořitelny a jeho úkolem je vyřizovat stížnosti, připomínky a podněty od klientů.