„Oltář uvádíme postupně do původního stavu. Letos se ale kolegové pod vedením Jiřího Štorka pustili do opravy fresek v sakristii,“ vysvětlil restaurátor Benda. Fresky získají původní podobu ještě do konce roku.

Napřed se odkryjí fresky

Nástěnné malby pokrývají stěny v celém kostele. Letos se opraví pouze část v kněžišti za oltářem, pak budou restaurátoři pracovat na zbytku. „Původní barokní malby totiž byly za první republiky přemalovány, ale naštěstí neutrpěly skoro žádné škody. Takže kolegové postupně sejmou všechny přemalby a odkryjí tak původní díla. Barokní fresky se zachovaly a jsou velmi kvalitní,“ pokračoval Jaroslav Benda.

Oltář Svaté Trojice se proto na své místo vrátí až příští rok. Křemešnický oltář získá takovou podobu, jakou měl v době svého vzniku. Tedy v polovině osmnáctého století.

Kompletní oprava oltáře není jednoduchá záležitost a vyžaduje hlavně dostatek času. Proto se i renovace oltáře Svaté Trojice protáhne na čtyři roky.

„Kompletní oprava zahrnuje například petrifikaci a konzervaci všech dřevěných částí, obnovu původní polychromie nebo restaurování zlacení,“ přiblížil Benda.

Oltář v kostele na Křemešníku se podle Jaroslava Bendy řadí mezi unikáty. „Oltář patří mezi architektonické skvosty. Shodlo se na tom i několik odborníků. Zaujímá totiž trojúhelníkový půdorys. Podobný trojboký oltář jsem ještě nikde neviděl,“ líčil restaurátor. Renovaci kostela pochvalují také obyvatelé z okolí Křemešníka.

„Kostel je moc pěkný. Myslím, že si oltář i fresky restaurování zaslouží. Jsem velmi zvědavá, jak bude kostel vypadat zevnitř, až bude hotová oprava oltáře i odkrytí původních fresek,“ vyprávěla Věra Marešová z Proseče pod Křemešníkem.

Rekonstrukce v křemešnickém kostele Svaté Trojice nijak neomezují konání bohoslužeb ani žádných jiných akcí.