Opravy silnice má na starosti kraj, obec z vlastních prostředků opraví stávající chodníky a doplní k nim další. Zároveň také vybuduje nové veřejné osvětlení.

„Lidé by byli rádi, kdyby se už s opravami silnice začalo. Je to asi nejhorší úsek cesty 
z Pelhřimova do Jihlavy," podotkl olešenský starosta Josef Bláha.

Jak místní doufají, opra-
vy přinesou zmírnění hluku 
a zpomalení dopravy. Silnice se podle informací od starosty zúží tak, aby nebyla širší než šest metrů.

„Oprava je určitě nutná, silnice je v šíleném stavu. I chodníky jsou potřeba a zúžená silnice snad nebude tolik svádět k rychlé jízdě. Chce to také udělat něco pro větší bezpečnost dětí, které silnici přecházejí," míní obyvatel vsi, který bydlí u hlavní silnice.

Podobně smýšlí i Radek Hodač, který má také dům nedaleko průtahu. „Největší hluk způsobují prázdné náklaďáky jedoucí od Pelhřimova dolů do vsi. Je tam na silnici takový hrb, přes který přejíždějí, a ten rachot se k nám dost nese," popsal.

V plánu je podle sdělení starosty rozdělit opravy do dvou etap, aby nebyl znemožněn přístup do obce. Jedna ve směru od Strměch k hasičské zbrojnici, druhá ve směru od Pelhřimova k hasičské zbrojnici, každý pruh zvlášť. Ještě se ale neví, kterou z etap se začne.

Na co se čeká

Do začátku stavebních prací zbývají některé úkony. „Ke stavbě bylo vydáno územní rozhodnutí a je hotová projektová dokumentace. Nyní majetkový odbor připravuje majetkoprávní vypořádání, přičemž v případě jednoho pozemku s jeho vlastníkem ještě jedná o prodeji. Až bude vypořádání hotové, můžeme podat žádost o stavební povolení," popsal Tomáš Pípal z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, v jaké fázi se příprava oprav silnice v Olešné nachází.

Stavba je podle jeho slov zařazena v krajském rozpočtu 
s tím, že by mohla být spolufinancována z prostředků Evropské unie, ale s tím zatím nelze s jistotou počítat.