Až do června po hrázi jezdili autem anebo chodili k autobusové zastávce k silnici mezi Sedlištěm a Zachotínem.

Jenže pak se hráz kvůli havarijnímu úniku vody musela prorazit. Jedna ze dvou nezpevněných cest, která nyní lidem na hrázi zbývá, vede dolů podél potoka ke Světničkovu mlýnu, kde ústí na silnici mezi Žirovem a Zachotínem.

Tu využívali hasiči už v době záchranných prací v červnu. „Žijeme v nejistotě, protože vůbec nevíme, jestli hráz nějak do zimy opraví, bojíme se, že už ne. Jak by sem ale pak v zimě třeba jezdila sanitka?" ptá se jeden z obyvatel, Jiří Příhonský.

Vedení obcí Žirov, kam lidé z hráze evidenčně spadají, a Zachotína si jejich obavy uvědomují a jednají s krajem jako správcem většiny silnic a také s majitelem rybníka. Tím je kvůli neuskutečněným církevním restitucím zatím Pozemkový fond (PF).

Jeho mluvčí Monika Machtová zdůrazňuje, že fond se chystá poškozenou hráz Dolních Kladin uvést do původního stavu.

„Jelikož se v současné době začíná zpracovávat projektová dokumentace celkové rekonstrukce objektů malé vodní nádrže Dolní Kladiny – rekonstrukce hrázového tělesa, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu, není v tuto chvíli možné vyčíslit náklady na opravu hráze," uvádí.

Několik milionů

Odborníci odhadují jen opravu hráze na několik milionů korun. Stejně nejistá je i otázka termínu dokončení prací. „Oprava hráze je zřejmě do zimy nereálná. Tento týden máme schůzku s krajem, kde se bude řešit jiná příjezdová cesta," uvedla starostka Zachotína Lenka Dědicová.

Tu celé průtahy mrzí o to víc, že Zachotín se stejně jako Žirov a nájemce rybníka zrovna loni podílel na opravě zpevněné příjezdové cesty, jejíž část při havárii vzala za své.  Podle místostarosty Žirova Vladimíra Tošera kraj už přislíbil, že cestu ke Světničkovu mlýnu rozšíří a zpevní, ještě ale není jisté, zda bude přímo asfaltovaná.

Pro obyvatele je klíčová doprava složek záchranného systému, ale důležité jsou banální věci jako třeba vývoz popelnic. Do jednání se zapojilo i město Pelhřimov, které podle vedoucího odboru životního prostředí Josefa Slavětínského žádá co nejrychlejší vyčíslení škod a zahájení případných oprav.