Ujít si jí nenechali hlavně představitelé obcí z Humpolecka, Benešovska a Jihlavska, jejichž katastrů by se „jižní" varianty VRT týkaly.

Na úvod hostitel a moderátor setkání, senožatský starosta Zdeněk Vaněk zopakoval závěry předešlé neveřejné schůzky starostů šestnácti obcí se zástupci projektantů a vedení kraje. Je to hlavně shoda na názoru, že pro obce je VRT na jih od dálnice nepřijatelná – chtějí, aby kraj vyjasnil postoj vůči projektu a v souladu se zájmy obcí „tlačil" na vládu a poslance.

Starosta Vaněk se zeptal přítomných zástupců projektantů, ministerstva dopravy a Správy dopravní železniční cesty (SŽDC), kdo je zadavatel celé akce, na základě jakého dlouhodobého dokument bylo o zkoumání trasy rozhodnuto.

Zástupce ministerstva Vít Sedmidubský uvedl, že VRT vyplývají z evropské dopravní politiky, která chce podpořit vlaky na úkor silniční a letecké dopravy.

„Evropská komise přijala nařízení, stanovila transevropskou dopravní síť, ale to neznamená, že trasa mezi Prahou a Brnem musí vést právě tudy," řekl. Dodal, že investice se musí posoudit z různých hledisek a že nyní se pouze hledají možnost, kudy by vůbec trasa mohla jít. Harmonogram je do roku 2050 .

Jeho kolega Martin Janeček doplnil, že každá z variant –  ať už ta „jižní" pod dálnici, nebo „severní" přes Havlíčkův Brod má své minusy. Podle něj vše odvisí i od toho, která města trasa obsluhuje.

Po ujištěních, že zatím nic není rozhodnuto, vystoupila zástupkyně odpůrců jižní trasy, Zdeňka Bendová, která má v Senožatech chalupu.

„První vodárenské pásmo zakazuje vstup fyzických osob, druhé pásmo se dělí na zóny souvislé ochrany vodního zdroje – nesmí tam jezdit vozidla přepracující náklad, nesmí se tam stavět dálnice, produktovody a železnice," upozornila mj. pomocí své prezentace na to, že všechny „jižní" varianty rychlotrati by se dotkly některé z lokalit, které jsou chráněny různými stupni ochrany. Její vystoupení v sále sklidilo potlesk.

Naopak smích vyvolalo prohlášení zástupců státu, že rychlotrať má „odvézt" dopravu z dálnice D1. Starosta Senožaty namítl, že podle jeho informací se předběžně uvažuje o ceně 500 korun z Jihlavy do Prahy, což si málokdo bude moci dovolit.

Radní kraje pro regionální rozvoj Martin Hyský znovu zopakoval, že kraj žádnou variantu neupřednostňuje – zatím je „platná" jen ta havlíčkobrodská, která je zanesena v Zásadách územního rozvoje kraje, ale kraj měl dvě námitky: aby rychlovlak na Vysočině zastavoval a aby trať „neřezala" území další liniovou stavbou, když už je tu dálnice.

Starosta Vyskytné nad Jihlavou Petr Böhm také nechal pustit zvukovou nahrávku rychlovlaku. „Byla to ukázka toho, jak hlučný je rychlovlak při projíždění obcí. Byla to ukázka ze zemí, kde rychlovlak jezdí," řekl starosta Plander Miroslav Lukáš.

Závěr schůzky je podle starosty Senožat ten, že dotčené obce založí sdružení a vstoupí do jednání se státními orgány jednotně. Chtějí další schůzku na kraji. K tématu bude v květnu také schůzka ve sněmovně.