Jak bude spolupráce fungovat, vysvětlil Deníku Libor Doležal, generální ředitel C-Energy Planá nad Lužnicí.

Město Pelhřimov podepsalo dohodu s vaší společností na likvidaci komunálního odpadu. Jak bude akce probíhat?

Memorandum podepsané mezi C-Energy a městem Pelhřimov počítá se svozem přibližně 4 tisíc tun směsného komunálního odpadu a 600 tun velkoobjemového odpadu, který občané odvezou na sběrné dvory. Tento odpad nově místo skládek komunálního odpadu najde další využití v novém zařízení na energetické využití odpadu, které vzniká v Plané nad Lužnicí. Je přitom důležité zdůraznit, že půjde o dále nevyužitelný a nerecyklovatelný odpad, který se dnes ukládá pod zem na skládkách.

Kdy začnete se svozem?

V rámci projektu počítáme se zahájením svozu v roce 2027, v době uvedení zařízení C-Energy do zkušebního provozu. Díky podepsanému memorandu vyřeší Pelhřimov postup nakládání s těmito odpady, neboť do budoucna by podle platné legislativy nemělo být možné skládkovat odpad, který lze recyklovat nebo energeticky využít.

Nová cyklostezka v Pelhřimově. Prohlédněte si ji s Deníkem
Pelhřimov otvírá o víkendu novou cyklostezku. Prohlédněte si ji už teď s Deníkem

Jak vaše společnost využije komunální odpad a v jakou hodnotu ho promění?

Při dodržení nejpřísnějších ekologických norem bude odpad spálen v nově vybudovaném fluidním kotli. Energie z odpadu bude využita pro výrobu tepla, které bude využito v systému centrálního zásobování a elektřiny. Díky jinak nevyužitelnému odpadu by také mohlo být v Plané nad Lužnicí v budoucnu spotřebováno méně štěpky a zemního plynu.

Spolupracujete i s jinými městy, než je Pelhřimov? Je tento projekt novinkou?

Při podpisu memorand jsme oslovili obce v okolí Plané nad Lužnicí tak, aby nebylo nutné odpad přepravovat na dlouhou vzdálenost. Stejným způsobem jsme navázali spolupráci s řadou dalších obcí v okruhu do 50 kilometrů od budovaného energetického zdroje. V Plané by tak měl skončit jinak nevyužitý komunální odpad vyprodukovaný 200 tisíci obyvateli na rozmezí Jihočeského, Středočeského a Kraje Vysočiny.