Zmíněné tiskoviny se do domova dostaly v rámci pilotního projektu, ve kterém se jeho organizátoři snaží upozornit na množství nevyužívaných knih v domácnostech. Následně proto řeší i možnosti jejich opětovného využití.

Starší, ale zachovalé knihy sesbírají a předávají dál. „Knihy poslouží v domovech pro seniory, zřizovaných Krajem Vysočina, kde rozšíří nabídku knižních titulů. Po přečtení si je zapůjčí další domov, a tak zajistíme jejich opětovné použití pro velké množství čtenářů,“ vysvětlil princip projektu Radek Kourek za společnosti FCC ČR, lídr v oblasti odpadového hospodářství.

Zmíněná společnost na projektu spolupracuje s Krajem Vysočina.