Přítomni na chystaném archeologickém průzkumu by tam měl být tým Židovského muzea v Praze, archeolog Petr Duffek nebo odborná garantka z Národního památkového ústavu Telč Terezie Vohralíková. Spolek Tikkun koupil synagogu na počátku roku a teď začíná s její záchranou.