Nejstarší zvon ve zvonicích na Pelhřimovsku, který se nachází právě v kostele svatého Martina v Rovné, se vrátí ke svému původnímu jménu. Ze současného pojmenování svatý Jakub bude přesvěcen zpět na svatého Martina. „Stane se tak na základě přání obyvatel obce i dalších zájemců, které informace o záchraně celého kostela zaujaly. Lidé se dotazovali, proč se zvon jmenuje svatý Jakub a proč v kostele svatého Martina není zvon svatý Martin. Tak jsme se dohodli s panem farářem Dobranským, že zvonu vrátíme původní jméno a on se ujme samotného přesvěcení,“ objasnila okolnosti záměru Petra Kuželová, která se záchranných prací kolem kostela i obnovy zvonů ujala.

O tom, že se zvon z roku 1471 jmenoval původně svatý Martin, není pochyb. Potvrzují to reliéfní nápisy na jeho povrchu. „Kdy a za jakých okolností byl pak zvon přejmenován na svatého Jakuba, přesně nevíme. Museli bychom se podívat do archivů českobudějovické diecéze, tam by nějaká zmínka mohla být,“ poznamenala Petra Kuželová.

Přesvěcení zvonu se uskuteční během svatomartinské bohoslužby, která začíná v neděli 11. listopadu v 9.30 hodin. Mši bude sloužit Róbert Heřman Josef Dobranský, administrátor červenořečické farnosti, do jejíž správy patří i rovenský kostel svatého Martina.

Oba zvony se po dokončení restaurátorských prací, jichž se ujal zvonař a restaurátor Michal Votruba, vrátí na své místo v nejbližších dnech. Jako první by se mohl už ve středu 14. listopadu rozeznít zvon svatý Matěj, který pochází z roku 1746.