Jedno čidlo je na řece Želivce v Poříčí, druhé na Jankovském potoce v místní části Kletečná. „Díky této integraci dokáže město lépe a včas informovat obyvatele našich místních částí o vzniku mimořádné události povodňového nebezpečí. Tento systém automaticky zašle na členy povodňové komise SMS o zvyšující se hladině vodního toku nebo o větším úhrnu srážek,“ popsala mluvčí městského úřadu Marcela Průchová.

Prostor mezi kinem a obchodním domem v Humpolci dostane novou podobu. Vizualizace: poskytlo město Humpolec
Humpolec vylepší prostor mezi kinem a obchodním domem

Ve městě přibyl také varovný informační systém v podobě bezdrátového rozhlasu. Firma převážně na sloupy veřejného osvětlení v Humpolci i jeho městských částech umístila přes sto osmdesát hlásičů. „Nově byly umístěny také hlásicí body v místní části Lhotka. Systém je propojen na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění provozovaný Hasičským záchranným sborem,“ doplnila mluvčí.