Mezi zmíněnými obcemi v těchto dnech vzniká zpevněná cesta, kterou budou v budoucnosti moci využívat nejen lidé, kteří touto trasou chodí například do práce, ale třeba i maminky s kočárky. Tato spojnice kopíruje stávající vyšlapanou cestu, která je navržena tak, aby nedošlo ke kolizi s trasou budoucího západního obchvatu města.