Jak ale plánovaná úprava náměstí bude vypadat? Právě k tomu se mohli v pondělí na městském úřadu vyjádřit jak obyvatelé města, tak i lidé 
z jeho okolí, kteří mají k Mariánskému náměstí v Černovicích nějaký vztah.
Protože město Černovice připravuje k úpravě náměstí strategický plán, uspořádalo plánovací setkání, na němž jeho návštěvníci diskutovali 
o tom, jaké chtějí náměstí mít.

Přáním města je, aby výsledná podoba vyhovovala co nejvíce občanům, podnikatelům a dalším návštěvníkům Černovic. „V první fázi zhodnotíme současný stav náměs-tí, takže si řekneme, co nám tady vyhovuje, nevyhovuje 
a co nám chybí. V druhé části se budeme věnovat tomu, co dnes v centru chybí a pro jaké aktivity, činnosti a akce prostor na náměstí připravit. V další části se zaměříme na charakter, takže si řekneme, jak bychom se zde měli cítit. Náměstí totiž může vypadat reprezentativně, útulně, honosně nebo třeba domácky," nastínil průběh setkání facilitátor Petr Klápšť.
Úprava a rekonstrukce náměstí počítá s provedením nového povrchu na veřejném prostranství, s úpravou a obnovou veřejné zeleně a s dodáním a obsazením městského mobiliáře.

Lidé se většinou shodli, že náměstí vnímají jako přirozené centrum města, že obsahuje relativně dost parkovacích míst a že je v neposlední řadě také obohaceno dostatečnou zelení. „Černovice znám, jezdím sem několik desítek let za babičkou a teď tady i bydlím. Náměstí mám ráda a těší mě, že z něj v minulosti zmizela benzinová pumpa. Určitě jsme pro to, aby na náměstí zůstala autobusová zastávka, ale nemusí tam být odstavná plocha pro autobusy třeba přes noc," pověděla svůj vztah k náměstí Jarmila Kořínková, tajemnice Městského úřadu v Černovicích.

Dodala také, že na náměstí jí vadí nevhodně řešené zábradlí u křižovatky. Cílem návrhu rekonstrukce náměstí je, aby kromě dopravní funkce byla naplněna také funkce náměstí jako centrálního městského prostoru, místa k setkávání lidí, odpočinku a relaxaci.

Projekt je spolufinancován Krajem Vysočina.