Konkrétně se jedná o rozšíření parkoviště přiléhajícího k obecní bytovce, kde nyní může stát o jedenáct vozidel více, a o vybudování pěti parkovacích míst u sportovního hřiště.

„Tato parkoviště jsou stavěna na bývalých zatravněných plochách. Stání u hřiště plynule navazuje na přilehlé místní komunikace a dalších jedenáct parkovacích míst u bytovky zase navazuje na stávající parkoviště, takže snížení travnatých ploch nebylo tak dramatické," uvedl starosta Jiřic Miroslav Jirků s tím, že v roce 2000, kdy byla bytovka dostavěna, bylo pro každý ze dvaatřiceti bytů zřízeno jedno parkovací stání.

Za dobu jejího provozu se ale zvýšil počet aut nájemníků, pro něž nebylo místo. „Auta byla zaparkována na přilehlých komunikacích a ztěžovala tak průjezdnost dalších vozidel," zdůvodnil starosta.

Ten dále podotkl, že reakce tamních obyvatel na výstavbu nových parkovacích míst byly vesměs pozitivní, jelikož chápou jejich potřebu.

Stejného názoru je Miloslava Krupičková z Jiřic, která bydlí v rodinném domě v blízkosti bytovky. „Myslím, že více parkovacích míst tu bylo zřejmě potřeba, hlavně pro obyvatele bytovky. Parkoviště u hřiště mohou uvítat sportovci ale třeba i ti, kteří v neděli přijedou do kostela," zmínila Krupičková.

Nicméně jak starosta obce také dodal, na obecní úřad došla i jedna negativní reakce, v níž odesílatel kritizoval zábor travnaté plochy. „Po našem vysvětlení dotyčný nakonec tento krok pochopil. Navíc Jiřice patří k obcím s největší plochou zeleně v okolí," doplnil Jirků.

Nová parkovací stání v celkové hodnotě 390 tisíc korun zafinancovala obec ze svého rozpočtu.

Aneta Slavíková