Brány tohoto specializovaného pracoviště se každoročně otevírají v rámci Světového meteorologického dne, který každoročně vyhlašuje Světová meteorologická organizace 25. března. „Od 9. do 14. hodin budou odborní pracovníci připraveni seznámit návštěvníky s moderním přístrojovým vybavením a výsledky měření. Prohlídka potrvá přibližně hodinu a bude organizovaná po skupinách v 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 a 13.30 hodin," přiblížil vedoucí observatoře Milan Váňa.

V loňském roce byla v komplexu observatoře uvedena do provozu atmosférická stanice, provozovaná Centrem pro výzkum globální změny Akademie věd ČR, která slouží jako národní monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, vybraných atmosférických polutantů a základních meteorologických charakteristik.

Je vidět z dálky

Stanice je konstruována jako 250 metrů vysoký atmosférický stožár s příslušnou technickou infrastrukturou. „Naše observatoř zabezpečuje účast České republiky v mezinárodních programech monitoringu kvality přírodního prostředí na regionální úrovni. Vedle meteorologických měření v rozsahu profesionální stanice je zde realizováno široké spektrum měření kvality ovzduší, srážek, vody a půdy," dodal Milan Váňa.

Observatoř se nachází ve volné přírodě asi pět kilometrů od Košetic směrem na Prahu.