Díky přibližně dvanáctimilionové dotaci v rámci projektu IROP začaly od nového školního roku žákům hotelové školy sloužit v praxi nová cvičná kuchyňka, učebna stolničení, cukrářská dílna ale rovněž také neméně důležitá učebna výpočetní techniky.