Ten pocházel z nižší šlechty z tvrze Štítné u Žirovnice. Psal česky o náboženských otázkách. Je považován za prvního českého klasika. Ve svých kázáních a dílech se obrací především na nižší šlechtu, která by měla působit na lidi. Překládal z latiny, ale jeho překlady jsou spíše vlastními adaptacemi. O přínosech Tomáše Štítného pro český jazyk pohovořila Marie Fronková. Hru na téměř zapomenutý nástroj – citeru předvedla Pavlína Cabadajová. Tři laičtí kazatelé se také v úterý zamýšleli, o čem by asi Tóma ze Štítného mluvil dnes. V programu nechyběl ani příběh pro děti. FOTO: Deník/ Alexandra Knapová