Hodina H ve spolupráci s Krajem Vysočina a Zdravým městem Pelhřimov uspořádala Veletrh mezinárodních příležitostí, který se uskutečnil v pátek 16. listopadu v prostorách pelhřimovské Hodiny H. Akce se zúčastnili studenti z Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

Již druhý ročník celého krajského turné Veletrhů mezinárodních příležitostí odstartoval právě v Pelhřimově, kde myšlenka celé akce vznikla právě díky pelhřimovské Hodině H. „Původní forma akce spočívala v prezentacích jednotlivých organizací na Fóru mládeže v Pelhřimově, které pořádala Hodina H ve spolupráci se Zdravým městem Pelhřimov. Tuto myšlenku pak Hodina H propracovala ve spolupráci s Oddělením mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina do současné podoby,“ řekla Eva Havlíčkováz Hodiny H.

Během akce mají studenti možnost korzovat mezi jednotlivými organizacemi, seznámit se s jejich činností osobně a ptát se přímo na to, co je zajímá. Veletrh putuje do všech okresních měst Kraje Vysočina. Loňské turné napříč celým Krajem Vysočina navštívilo přes 1 000 studentů.

Druhý ročník byl zahájen právě v Pelhřimově, kam zavítalo přes 100 studentů. Příchozí studenti z pelhřimovských středních škol se mohli seznámits mezinárodními příležitostmi, které nabízí Krajský úřad Kraje Vysočina, organizace INEX-SDA a AFS, program Do Německa na zkušenou, instituce Eurocentrum Jihlava, Eures a Europe direct. Svou činnost představilo i Centrum talentované mládeže. Novinkou byla účast programu American Councils FLEX.

Hostitelská organizace Hodina H představila možnosti vycestování do zahraničí za dalším rozvojem v rámci programu Erasmus+, představila Eurodesk a nabídla další poradenství v oblasti informací pro mládež a mladé lidi za účasti zahraničních dobrovolníků na Evropské dobrovolné službě v Hodině H. Zahraniční dobrovolníci z Hodiny H vyprávěli o tom, jak se do Pelhřimova dostali, co během svého dobrovolnictví dělají a jak se jim v Pelhřimově žije. Veletrh bude v prosinci putovat do Havlíčkova Brodu, v lednu nového roku zavítá do Jihlavy a v dalších měsících bude cestovat i do Žďáru nad Sázavou a Třebíče.