Vánoční jarmark nabízel vše podstatné, co s adventem souvisí. Úderem šesté hodiny se však rozpoutalo pravé peklo. Kdo zmladých hříšníků chtěl ukonejšit a obdarovat mikulášem, musel projít spáry samotného Lucifera a jeho pomocníků, kteří nikoho nešetřili. Nejlepší Mikuláš je zkrátka v Senožatech.