Před devátou hodinou ranní se před tamním děkanstvím na Horním náměstí začaly, i přes deštivé počasí, shromažďovat desítky lidí.

Přítomní byli nejprve informováni o smyslu a účelu sbírky, poté je humpolecký vikář P. Marian Sokol seznámil s evangelijní zprávou o příchodu třech mudrců do Betléma, jak ji zaznamenal evangelista Matouš. Přítomným koledníkům udělil požehnání pro jejich koledování a také, aby jej roznášeli do domácností, které navštíví. Toto požehnání bylo domům a bytům symbolicky předáno prostřednictvím nápisu, který psaly skupinky na dveře (K+M+B 2013). „Požehnání jsem směřoval především lidem, kteří přispějí na dobré účely, aby prožívali štěstí, radost a pokoj a aby věděli, že Kristus je ten, který přichází mezi nás, že nás nikdy nenechá samotné. On je ten, který nám dává naději na život věčný," přiblížil vikář.

Předali zlato, kadidlo i myrhu

Vyvrcholením živého Betléma byl příjezd Tří králů na koních. Za halasného bubnování přijeli až ke svaté rodině. Poklonili se, předali zlato, kadidlo a myrhu. Se všemi přítomnými zazpívali píseň, Narodil se Kristus Pán a zase odjeli do vzdálených končin.

„Když jsem byla oslovena, abych se Tříkrálové sbírky v Humpolci ujala, tak mi přišlo divné od lidí jenom něco chtít, a proto mě napadlo, že jim i něco nabídneme. Vymysleli jsme tedy živý Betlém, aby měli lidé na co koukat a vzpomínat," přiblížila začátek vzniku hraného představení Dagmar Arnotová z Oblastní charity Havlíčkův Brod. Ta dodala, že před třinácti lety ve městě chodily čtyři skupinky bájných mudrců z východu, které tehdy vybraly něco málo přes 22 tisíc korun. „Loni jsme díky lidem vybrali 117 757 korun. Dnes do ulic vyrazilo 22 skupinek, tak uvidíme, jak pochodí. Věřím, že dobře. V Humpolci jsou totiž lidé štědří, kteří krále vyhlížejí, čekají je, jsou rádi, když přijdou a rádi si nechají požehnat dům," řekla Dagmar Arnotová.

Vybraná částka letos opět pomůže dobrým věcem. Část poputuje na zakoupení nového automobilu do Charitní ošetřovatelské služby Přibyslav, část půjde do Humpolce na vybavení nové kaple v domě s pečovatelskou službou. „Další díl půjde na sociální, zdravotní nebo preventivní služby, které provozuje havlíčkobrodská charita. Část bude vymezena na krizové situace, kdy se někteří lidé ocitnou v nouzi nebo se někde stane havárie či nějaká tragédie," uzavřela Arnotová.