O tom, že byl bývalý hostinec, který se nachází v těsné blízkosti městského opevnění, prohlášen za kulturní památku, informovalo v úterý 2. října telčské územní pracoviště Národního památkového ústavu. „Urbanisticky hodnotná a výrazně exponovaná stavba je pozoruhodná i svým funkčním propojením se sousedním objektem a zároveň se jedná o jeden z mála posledních dokladů původní předměstské výstavby,“ konstatoval u příležitosti prohlášení Staré pošty kulturní památkou ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Bývalý hostinec Stará pošta má pravděpodobně barokní základy. Stavba je zachycena na nejstarším plánu města z roku 1777. Do současné podoby byla pravděpodobně přestavěna v první polovině 19. století.

Objekt zřejmě sloužil jako konírna a přepřahovací stanice pošty. Později zde byla kromě kanceláří okresní stravovna a zprostředkovatelna práce využívaná hlavně cestujícími řemeslníky. Ještě na přelomu tisíciletí zde byla funkční restaurace Stará pošta.

Záchranné práce kostela svatého Martina v Rovné pokračovaly v sobotu ve věži.
Restaurátor se pustil do záchrany zvonu, který pochází z roku 1471