„Důvodem ke kácení byl jeho špatný zdravotní stav, který způsoboval sníženou provozní bezpečnost a jeho rozsáhlý kořenový systém poškozoval jak městský, tak soukromý majetek,“ prozradila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Přímo na Masarykově náměstí pak vánoční smrček ozdobili pracovníci Technických služeb města Pelhřimova. Ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu společně se světelnou výzdobou ve městě dojde v neděli 1. prosince v 17.30 hodin. Tomuto aktu bude od 17 hodin předcházet mimo jiné také vystoupení pěveckých sborů Základní umělecké školy Pelhřimov.