Těžební práce se zatím odehrávají na přítoku do vodního díla, v blízkosti červenořečické městské pláže. Na poli opodál jsou už umístěny první produkty těžby. „Během prací na odbahňování vodního díla se vytěží 83 tisíc metrů krychlových sedimentů, vytěženou hmotu rozvezeme na pole v nejbližším okolí,“ uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Správce povodí se do odbahňování Trnávky pustil po dvanácti letech, naposledy nechal odtěžit sedimenty z dna přehrady v roce 2007. „Odbahňování vodního díla Trnávka se uskutečňuje podle dlouhodobého plánu. Tentokrát si tato akce vyžádá náklady ve výši sedmnácti milionů korun,“ doplnil další informace Hugo Roldán.

Práce potrvají do března 2020, pak bude přehradní nádrž opět napuštěna vodou.

Vodní dílo Trnávka se nachází na řece Trnávce (Trnavě) mezi Červenou Řečicí a Želivem necelé dva kilometry nad soutokem s řekou Želivkou. Vodní dílo bylo postaveno v letech 1977 až 1981, nádrž má kapacitu necelých sedm milionů kubíků vody, zatopená plocha má výměru 98 hektarů.

Přehrada Trnávka slouží k vodárenským účelům, pro rybolov, rekreaci i sport. Pod hrází se nachází umělý kanál pro vodní slalom.